Diyanet İşleri Başkanlığı yurt dışına işçi alımı yapıyor! KPSS kuralsız müracaat…

Diyanet İşleri Başkanlığı; Yurt dışındaki vatandaş, soydaş ve dindaşlarımızın kültürel bağlarının korunması, güçlendirilmesi, dini bahislerde aydınlatılması ile din hizmetleri ve din eğitimi faaliyetlerinin yürütülmesi gayesiyle yurt dışında istihdam edilmek üzere imtihanla kontratlı din vazifelisi (kadın ve erkek) alınacağını açıkladı. Pekala kimler müracaat yapabilir.

BAŞVURU KOŞULLARI NELER?

 • İlgili ülke vatandaşlığına yahut süresiz oturma müsaadesine sahip olmak, 

 • Lisans seviyesinde dinî yükseköğrenim mezunu olmak yahut Yükseköğretim Şurası tarafından denkliği kabul edilen yurt dışında bir İslam ilahiyatı kısmı mezunu olmak, (15.09.2022 tarihi itibariyle mezun olabilecek durumda olan adaylarda müracaatta bulunabileceklerdir.) (Yükseköğretim Heyeti (YÖK) tarafından onaylanmış Denklik Dokümanına sahip olmak), (Adaylar ÖSYM’den eşdeğerlik evraklarını kendileri alacaklardır.) 

 •  İstihdam edilecek ülkede konuşulan resmî lisan yahut o ülkede yaygın olarak kullanılan lisanlardan birisi için; imtihan son müracaat tarihi itibariyle Yabancı Lisan Bilgisi Düzey Tespit İmtihanından (YDS) 5 yıl içinde en az elli (50) puan almış olmak ya da milletlerarası geçerliği olan imtihanlardan ÖSYM tarafından en az YDS’nin elli (50) puan dengi kabul edilen bir evraka sahip olmak. (Adaylar ÖSYM’den eşdeğerlik evraklarını kendileri alacaklardır.) Lakin, misyon yapacağı ülke lisanında birinci, orta yahut yükseköğrenimini tamamlayanlarda o ülkede konuşulan lisanlara ait lisan yeterlik kaidesi aranmaz, 

 • Kamu haklarından yoksun bulunmamak, 

 • Türk Ceza Kanununun 53 üncü hususunda belirtilen mühletler geçmiş olsa bile; taammüden işlenen bir hatadan ötürü bir yıl yahut daha fazla mühletle mahpus cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı hatalar, Anayasal sisteme ve bu sistemin işleyişine karşı hatalar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, itimadı berbata kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, cürümden kaynaklanan malvarlığı pahalarını aklama yahut kaçakçılık hatalarından mahkûm olmamak, 

 • Askerlikle ilgisi bulunmamak yahut askerlik çağına gelmemiş olmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış veya ertelenmiş yahut yedek sınıfa geçirilmiş olmak, 

 • Görevini yapmasına mani olabilecek akıl, ruh ve beden sıhhati ile ilgili her hangi bir engeli

 • İstihdam edileceği ülkede çalışmasına pürüz bir durumu bulunmamak,

 • Yürütülecek hizmetlerin gerekli kıldığı ölçüde Türkçe bilmek ve Türkçeyi kullanma marifetine sahip olmak,

 • İtikat, ibadet, tutum ve hareketlerinin İslam törelerine uygunluğunun etrafında bilinir olduğu halindeki ortak niteliği taşıyor olmak, 

 • Yurtdışı hizmetinin gerektirdiği temsil yeteneğine sahip olmak.

HANGİ ÜLKELERDE İSTİHDAM EDİLECEK?

SINAV İŞLEMLERİ

Sınav “Mesleki Ehliyet Sınavı” ve “Yurt Dışı Temsil ve Yeterlik Sınavı” olmak üzere iki basamaklı yazılı ve/veya kelamlı olarak yapılacaktır. Mesleksel Ehliyet İmtihanında başarılı olan adaylar, Bakanlıklararası Ortak Kültür Komitesince yapılacak “Yurt Dışı Temsil ve Yeterlik Sınavına” çağrılacaklardır. 

Sınavlarda başarılı olabilmek için her bir imtihandan yüz tam puan üzerinden en az 70 (yetmiş) puan almak gerekecektir. 

Mesleki Ehliyet İmtihanı, yurt içinde (ihtiyaç duyulması halinde yurt dışında) yapılabilecektir. Adaylar, Başkanlığımız web sayfası “duyurular” kısmından imtihan yeri ve tarihini öğrenebileceklerdir. Adaylara ayrıyeten bir tebligatta bulunulmayacaktır. 

Adaylar imtihana gelirken imtihana giriş evraklarıyla birlikte, nüfus cüzdanı yahut pasaportlarını yanlarında bulunduracaklardır. 

İlan edilen imtihan tarihlerinde imtihanlara katılmayan adaylar imtihan hakkını kaybetmiş sayılacaklardır. 

Adaylar imtihan sonuçlarını T.C. kimlik numarası, ilgili ülke kimlik kartı numarası, pasaport numarası yahut müracaat numarası ile Başkanlığımız web sayfası “duyurular” kısmından öğrenebileceklerdir. Adaylara ayrıyeten bir tebligatta bulunulmayacaktır.

SINAV HUSUSLARI NELER?

a) Mesleksel Ehliyet İmtihanı Konuları 

1) Kur’an-ı Kerim, (Yüzünden-40 puan, Ezber-30 puan) 

2) Temel Dini Bilgiler, (Akaid, Fıkıh, Siyer ve Ahlak-30 puan) 

b) Yurtdışı Temsil ve Yeterlik İmtihanı Konuları 

1) Temsil Kabiliyeti, (40 puan) 

2) Genel Kültür, (30 puan) 

3) Türkçeyi Kullanma Marifeti, (30 puan)

NASIL MÜRACAAT YAPILIR?

Adaylar, 01.07.2022-05.08.2022 tarihleri ortasında dibbys.diyanet.gov.tr/IKYS/Sinav/KurumDisi/DisIliskiler/SozlesmeliDinGorevlisiBas vuruFormu.aspx linkinden mesai bitimine kadar müracaatta bulunabileceklerdir. 

Başvurular, Müşavirlik/Ataşelik ve Vilayet Müftülüklerince DİBBYS (İKYS) sorumluları tarafından denetim edildikten sonra sistem üzerinden onaylanacaktır.

İLANIN TAMAMI İÇİN TIKLAYINIZ!

Related Posts

EGM’den Mersin’deki terör saldırısına ait provokatif paylaşım yapan hesaplara inceleme

EGM’den yapılan yazılı açıklamaya nazaran, Siber Kabahatlerle Çaba Daire Başkanlığı ve bağlı vilayet ünitelerince, kanunların verdiği yetki …

Sezar’ın Kalesi’nde antik kent gün yüzüne çıkarılıyor

Roma İmparatoru Jül Sezar’ın dünyaca ünlü, “Veni, vidi, vici (geldim, gördüm, yendim)” kelamını söylediği belirtilen Zile’deki tarihi kalede …

Putin, Edward Snowden’a vatandaşlık verdi

Ayrıntılar geliyor

Galatasaray Üniversitesi Araştırma ve Öğretim vazifelisi alıyor

Galatasaray Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yayınlanan ilana nazaran TGalatasaray Üniversitesi’ne Araştırma ve Öğretim vazifelisi alınacak …

İran’ın ortalığı karıştıracak planını MİT engellemişti! Kritik gelişme

İran istihbaratının İsrail asıllı işadamı Yair Geller’e yönelik planladığı ve MİT’in radarına takılan suikast teşebbüsüyle ilgili değerli bir …

Samsunspor, Ertuğrul Sağlam’la anlaştı

Spor Toto 1. Lig kadrosu Yılport Samsunspor’da teknik yönetici sorunu tahlile kavuşuyor.  Bayram Bektaş ile yollarını ayıran ve sırasıyla …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.